Rejestracja kandydata na kurs

W celu rejestarcji prosimy o wykonanie następujących kroków

Jeżeli masz konto kiliknij -> zaloguj się
Jeżeli chcesz aktywować swoje konto kiliknij -> aktywuj konto
Jeżeli nie masz konta to zapoznaj się z procedurą rejestracji kandydata i przejdź przez kolejne kroki rejestracji


Krok 1

W Jańskim możesz uczyć się na następujacych kursach:

Doskonalenie kompetencji nauczycieli w zakresie pedagogiki specjalnej dotyczące pracy z dzieckiem z Autyzmem oraz z Zespołem Aspergera Uczelnia Jańskiego - Kursy w Łomży
Grafik komputerowy Uczelnia Jańskiego - Kursy w Łomży
Jak pracować z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych? - nowość Uczelnia Jańskiego - Kursy w Łomży
Kurs dla kandydatów na członków Rad Nadzorczych Uczelnia Jańskiego - Kursy w Łomży
Kurs pedagogiczny dla wykładowców pozaszkolnych form kształcenia Uczelnia Jańskiego - Kursy w Łomży
Kurs pedagogiczny kwalifikacyjny Uczelnia Jańskiego - Kursy w Łomży
Kurs przygotowawczy do pracy w służbach mundurowych Uczelnia Jańskiego - Kursy w Łomży
Mała firma w Internecie Uczelnia Jańskiego - Kursy w Łomży
Praca metodą projektów wdrażanie niestandardowych rozwiązań w nauczaniu Uczelnia Jańskiego - Kursy w Łomży
Praca z uczniem młodszym - muzyka w szkole według systemu Carla Orfa Uczelnia Jańskiego - Kursy w Łomży
Trudny klient - strategie obsługi Uczelnia Jańskiego - Kursy w Łomży
Warsztaty doskonalące dla nauczycieli z wykorzystania tablicy interaktywnej i tworzenia pomocy dydaktycznych z wykorzystaniem TIK Uczelnia Jańskiego - Kursy w Łomży
Zabawy muzyczno-ruchowe w edukacji małego dziecka Uczelnia Jańskiego - Kursy w Łomży
Zarządzanie sobą w czasie Uczelnia Jańskiego - Kursy w Łomży

Wybierz wydział - miasto, w którym chcesz studiować a następnie kierunek studiów
1. Wybór wydziału
2. Wybór kierunku