Procedura rejestracji kandydata na studia

Procedura rekrutacji przez internet
  1. Zarejestruj się w systemie rekrutacyjnym wypełniając kwestionariusz (Uwaga! - bardzo istotnym polem jest poprawny adres e-mail niezbędny do dalszej procedury rejestracji).
  2. Następnie wyślij formularz zgłoszeniowy i odbierz pocztę.
  3. Otrzymany w e-mailu kod aktywacyjny wprowadź na stronie https://wz.janski.edu.pl/studenci_lomzakursy/aktywacja.html w celu aktywacji i weryfikacji konta.
  4. Po potwierdzeniu rejestracji otrzymasz hasło dostępu do systemu rekrutacji.
  5. Zgłoś się do punktu rekrutacyjnego celem złożenia wymaganych dokumentów lub wyślij je pocztą w ciągu 14 dni od dnia rejestracji: odpis dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia, kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu), 3 fotografie
  6. Po weryfikacji złożonych dokumentów otrzymasz Twój indywidualny numer konta bankowego do opłat za studia, na który w ciągu 7 dni należy wpłacić wpisowe. (informacje te dostępne będą także gdy zalogujesz się do systemu)