Rejestracja kandydata na studia

W celu rejestracji prosimy o wykonanie następujących kroków

Jeżeli masz konto kiliknij -> zaloguj się
Jeżeli chcesz aktywować swoje konto kiliknij -> aktywuj konto
Jeżeli nie masz konta to zapoznaj się z procedurą rejestracji kandydata i przejdź przez kolejne kroki rejestracji (tylko kandydaci na studia)
Przejście do rejestracji na studia podyplomowe

Krok 1

W Jańskim możesz studiować na następujących kierunkach:

Doradztwo zawodowe Studia Podyplomowe, Uczelnia Jańskiego w Łomży
Edukacja artystyczna w przedszkolu i klasach I-III Studia Podyplomowe, Uczelnia Jańskiego w Łomży
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną Studia Podyplomowe, Uczelnia Jańskiego w Łomży
Gerontologopedia Studia Podyplomowe, Uczelnia Jańskiego w Łomży
Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna Studia Podyplomowe, Uczelnia Jańskiego w Łomży
Inspektor Ochrony środowiska, Inspektor BHP, Inspektor PPOŻ Studia Podyplomowe, Uczelnia Jańskiego w Łomży
Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i w edukacji wczesnoszkolnej - nowość Studia Podyplomowe, Uczelnia Jańskiego w Łomży
Kadry i płace w zarządzaniu Studia Podyplomowe, Uczelnia Jańskiego w Łomży
Księgowość Studia Podyplomowe, Uczelnia Jańskiego w Łomży
Logopedia Studia Podyplomowe, Uczelnia Jańskiego w Łomży
Międzynarodowe Studia Coachingu Studia Podyplomowe, Uczelnia Jańskiego w Łomży
Muzyka i rytmika w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej Studia Podyplomowe, Uczelnia Jańskiego w Łomży
Neurodydaktyka i tutoring - nowość! Studia Podyplomowe, Uczelnia Jańskiego w Łomży
Neurologopedia Studia Podyplomowe, Uczelnia Jańskiego w Łomży
Nowoczesne technologie w pracy edukatora - nowość ! Studia Podyplomowe, Uczelnia Jańskiego w Łomży
Oligofrenopedagogika Studia Podyplomowe, Uczelnia Jańskiego w Łomży
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Studia Podyplomowe, Uczelnia Jańskiego w Łomży
Przygotowanie pedagogiczne Studia Podyplomowe, Uczelnia Jańskiego w Łomży
Terapia pedagogiczna z elementami integracji sensorycznej Studia Podyplomowe, Uczelnia Jańskiego w Łomży
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka ze spektrum autyzmu i Zespołem Aspergera Studia Podyplomowe, Uczelnia Jańskiego w Łomży
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy Studia Podyplomowe, Uczelnia Jańskiego w Łomży
Zarządzanie ochroną środowiska - nowość ! Studia Podyplomowe, Uczelnia Jańskiego w Łomży
Zarządzanie oświatą Studia Podyplomowe, Uczelnia Jańskiego w Łomży

Wybierz wydział - miasto, w którym chcesz studiować a następnie kierunek studiów
1. Wybór wydziału
2. Wybór kierunku