Rejestracja kandydata na studia

W celu rejestracji prosimy o wykonanie następujących kroków

Jeżeli masz konto kiliknij -> zaloguj się
Jeżeli chcesz aktywować swoje konto kiliknij -> aktywuj konto
Jeżeli nie masz konta to zapoznaj się z procedurą rejestracji kandydata i przejdź przez kolejne kroki rejestracji (tylko kandydaci na studia)
Przejście do rejestracji na studia podyplomowe

Krok 1

W Jańskim możesz studiować na następujących kierunkach:

Andragogika – nowoczesne formy pracy z uczniem dorosłym Studia Podyplomowe, Uczelnia Jańskiego w Łomży
Asystent ucznia niepełnosprawnego Studia Podyplomowe, Uczelnia Jańskiego w Łomży
Doradztwo zawodowe Studia Podyplomowe, Uczelnia Jańskiego w Łomży
Edukacja artystyczna w przedszkolu i klasach I-III Studia Podyplomowe, Uczelnia Jańskiego w Łomży
Edukacja dla bezpieczeństwa Studia Podyplomowe, Uczelnia Jańskiego w Łomży
Edukacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych intelektualnie - (Oligoferenopedagogika) Studia Podyplomowe, Uczelnia Jańskiego w Łomży
Edukacja i rehabilitacja osób ze spektrum autyzmu i Zespołem Aspergera Studia Podyplomowe, Uczelnia Jańskiego w Łomży
Edukacja przedsiębiorczości Studia Podyplomowe, Uczelnia Jańskiego w Łomży
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną Studia Podyplomowe, Uczelnia Jańskiego w Łomży
Etyka i filozofia w szkole Studia Podyplomowe, Uczelnia Jańskiego w Łomży
Gerontologopedia Studia Podyplomowe, Uczelnia Jańskiego w Łomży
Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna Studia Podyplomowe, Uczelnia Jańskiego w Łomży
Inspektor Ochrony środowiska, Inspektor BHP, Inspektor PPOŻ Studia Podyplomowe, Uczelnia Jańskiego w Łomży
Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i w edukacji wczesnoszkolnej Studia Podyplomowe, Uczelnia Jańskiego w Łomży
Kadry i płace w zarządzaniu Studia Podyplomowe, Uczelnia Jańskiego w Łomży
Kreatywne zarządzanie placówkami kultury Studia Podyplomowe, Uczelnia Jańskiego w Łomży
Księgowość Studia Podyplomowe, Uczelnia Jańskiego w Łomży
Logopedia Studia Podyplomowe, Uczelnia Jańskiego w Łomży
Logopedia z komunikacją alternatywną Studia Podyplomowe, Uczelnia Jańskiego w Łomży
MBA - Master of Business Administration Studia Podyplomowe, Uczelnia Jańskiego w Łomży
Międzynarodowe Studia Coachingu Studia Podyplomowe, Uczelnia Jańskiego w Łomży
Muzyka i rytmika w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej Studia Podyplomowe, Uczelnia Jańskiego w Łomży
Nauczanie BHP w szkole Studia Podyplomowe, Uczelnia Jańskiego w Łomży
Nauczanie biologii w szkole + semestr uzupełniający do szkół średnich Studia Podyplomowe, Uczelnia Jańskiego w Łomży
Nauczanie chemii w szkole + semestr uzupełniający do szkół średnich Studia Podyplomowe, Uczelnia Jańskiego w Łomży
Nauczanie dietetyki w szkole Studia Podyplomowe, Uczelnia Jańskiego w Łomży
Nauczanie filozofii w szkole Studia Podyplomowe, Uczelnia Jańskiego w Łomży
Nauczanie fizyki z elementami informatyki w szkole + semestr uzupełniający do szkół średnich Studia Podyplomowe, Uczelnia Jańskiego w Łomży
Nauczanie geografii w szkole + semestr uzupełniający do szkół średnich Studia Podyplomowe, Uczelnia Jańskiego w Łomży
Nauczanie historii w szkole + semestr uzupełniający do szkół średnich Studia Podyplomowe, Uczelnia Jańskiego w Łomży
Nauczanie przyrody szkole Studia Podyplomowe, Uczelnia Jańskiego w Łomży
Neurodydaktyka z tutoringiem Studia Podyplomowe, Uczelnia Jańskiego w Łomży
Neurologopedia Studia Podyplomowe, Uczelnia Jańskiego w Łomży
Nowoczesne metody nauczania matematyki Studia Podyplomowe, Uczelnia Jańskiego w Łomży
Nowoczesne technologie w pracy edukatora Studia Podyplomowe, Uczelnia Jańskiego w Łomży
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza Studia Podyplomowe, Uczelnia Jańskiego w Łomży
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Studia Podyplomowe, Uczelnia Jańskiego w Łomży
Pedagogika resocjalizacyjna i penitencjarna Studia Podyplomowe, Uczelnia Jańskiego w Łomży
Pedagogika zabawy w pracy z dziećmi i dorosłymi Studia Podyplomowe, Uczelnia Jańskiego w Łomży
Przygotowanie pedagogiczne Studia Podyplomowe, Uczelnia Jańskiego w Łomży
Rewalidacja uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Studia Podyplomowe, Uczelnia Jańskiego w Łomży
Socjoterapia z elementami psychoedukacji i psychoterapii rodzin – trener terapeuta Studia Podyplomowe, Uczelnia Jańskiego w Łomży
Specjalista ds. bezpieczeństwa cyberprzestrzeni i uzależnień od mediów cyfrowych Studia Podyplomowe, Uczelnia Jańskiego w Łomży
Studia podyplomowe służb celno-skarbowych i innych służb publicznych Studia Podyplomowe, Uczelnia Jańskiego w Łomży
Terapia pedagogiczna z elementami integracji sensorycznej Studia Podyplomowe, Uczelnia Jańskiego w Łomży
Terapia zajęciowa Studia Podyplomowe, Uczelnia Jańskiego w Łomży
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka ze spektrum autyzmu i Zespołem Aspergera Studia Podyplomowe, Uczelnia Jańskiego w Łomży
Wychowanie do życia w rodzinie Studia Podyplomowe, Uczelnia Jańskiego w Łomży
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy Studia Podyplomowe, Uczelnia Jańskiego w Łomży
Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem w gastronomii Studia Podyplomowe, Uczelnia Jańskiego w Łomży
Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem w łańcuchu żywnościowym Studia Podyplomowe, Uczelnia Jańskiego w Łomży
Zarządzanie ochroną środowiska Studia Podyplomowe, Uczelnia Jańskiego w Łomży
Zarządzanie oświatą Studia Podyplomowe, Uczelnia Jańskiego w Łomży
Zarządzanie turystyką i hotelarstwem dla nauczycieli Studia Podyplomowe, Uczelnia Jańskiego w Łomży

Wybierz wydział - miasto, w którym chcesz studiować a następnie kierunek studiów
1. Wybór wydziału
2. Wybór kierunku